Патент на изобретение: Параметрический профилограф

Патент на изобретение №2541733. Параметрический профилограф.

Патент на изобретение: Параметрический профилограф